ΜΥΟΠΕΡΙΤΟΝΙΑΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ

Η μυοπεριτονιακή απελευθέρωση (Myofascial Release) είναι μια χειροθεραπευτική θεραπεία, που περιλαμβάνει ειδικούς χειρισμούς με στόχο την αποκατάσταση του βέλτιστου μήκους της περιτονίας, τον περιορισμό του πόνου και τη βελτίωση της λειτουργίας του μυοσκελετικού συστήματος. Έχει αναφερθεί ότι η ανελαστική περιτονία σε μια περιοχή του σώματος, μπορεί να προκαλέσει αδικαιολόγητη τάση σε άλλες περιοχές λόγω της συνέχειας που παρουσιάζει μεταξύ των επιμέρους τμημάτων του σώματος. Με την τεχνική αυτή των μαλακών ιστών εφαρμόζεται μια ήπια διάταση στο τμήμα της περιτονίας που εμφανίζει περιορισμό. Η μάλαξη των εν τω βάθει ιστών είναι ένας τύπος θεραπείας που επικεντρώνεται στην επανευθυγράμμιση των βαθύτερων μυϊκών στρωμάτων και του συνδετικού ιστού. Μερικοί από τους χειρισμούς που χρησιμοποιούνται, προέρχονται από την κλασική μάλαξη των επιφανειακών ιστών, ωστόσο η πίεση βαθύτερη και ο χειρισμός είναι συγκεντρωμένος σε περιοχές με μυϊκή τάση δηλαδή εκεί που υπάρχει ψηλαφητός μυϊκός σπασμός και συρρικνωμένη περιτονία.

Η μυοπεριτονιακή απελευθέρωση είναι μια πολύ αποτελεσματική δια των χειρών θεραπεία, που περιλαμβάνει πιέσεις χαμηλής έντασης σε συγκεκριμένα σημεία (trigger points), με σκοπό την απελευθέρωση της κίνησης και την ανακούφιση από τον πόνο. Η θεωρία της μυοπεριτονιακής απελευθέρωσης απαιτεί την πλήρη κατανόηση της λειτουργίας της περιτονίας. Η περιτονία είναι ένας πυκνός κολλαγόνος συνδετικός ιστός που περιβάλει και συνδέει ανατομικά και λειτουργικά όλους τους μύες, σχηματίζει μια συνέχεια σε ολόκληρο το σώμα και επιτελεί σημαντικό ρόλο στη λειτουργία του μυοσκελετικού συστήματος.

Φανταστείτε την περιτονία σαν ένα μερικώς φουσκωμένο μπαλόνι, που περιβάλλει τα εσωτερικά όργανα, την καρδιά, τους πνεύμονες, τις αρθρώσεις, τα νεύρα, τους μύες. Σε έναν υγιή οργανισμό, η περιτονία είναι χαλαρή, όπως το μερικώς φουσκωμένο μπαλόνι και μπορεί εύκολα να καλύψει όλα τα όργανα του ανθρώπινου σώματος χωρίς να φτάσει στα όρια της μέγιστης αντοχής. Όταν όμως συμβεί κάποιος μικροτραυματισμός, μυοσκελετική δυσλειτουργία ή φλεγμονή, η περιτονία χάνει την ευκαμψία και την γλοιελαστικότητα της και το μπαλόνι αρχίζει να φουσκώνει στο σημείο αυτό ενώ τεντώνεται σε κάποιο άλλο, με αποτέλεσμα να συμπιέζει τις υποκείμενες δομές, να περιορίζεται η κινητικότητά του και να διαταράσσεται η συνέχεια και η ομαλή λειτουργία του.

Η συνέχεια της περιτονίας είναι δυνατό να διαταραχθεί από διάφορους παράγοντες όπως οι επαναλαμβανόμενες φορτίσεις, η λανθασμένη στάση, η συσσωρευμένη κόπωση, το χειρουργείο, κάποιος τραυματισμός και να δημιουργηθούν μικροτραυματισμοί πάνω σε αυτή, με επακόλουθο τα λεγόμενα «μυοπεριτονιακά σημεία πυροδότησης πόνου – trigger points». Αυτά είναι υπεύθυνα για τη βράχυνση των μυών, τη δυσλειτουργία των αρθρώσεων, τον περιορισμό των κινήσεων και την έκλυση πόνου. Για να απελευθερωθεί ξανά η περιτονία και να αποκατασταθεί η ισορροπία ολόκληρου του σώματος, είναι άκρως απαραίτητη η   Μυοπεριτονιακή Απελευθέρωση.

Η Μυοπεριτονιακή Απελευθέρωση στα Σημεία Πυροδότησης Πόνου (Myofascial Release & Trigger Point Therapy):

  • Βελτιώνει τη στάση
  • Μειώνει τον οξύ και χρόνιο πόνο
  • Βελτιώνει τη λειτουργία του Αναπνευστικού Συστήματος
  • Προλαμβάνει τα σύνδρομα υπέρχρησης
  • Αποκαθιστά τη Μυοπεριτονιακή Ισορροπία
  • Διατηρεί την ιδανική φυσιολογία των μαλακών ιστών
  • Αυξάνει το εύρος κίνησης των αρθρώσεων
Η Μυοπεριτονιακή Απελευθέρωση είναι πολύ σημαντική σε όλες τις μυοσκελετικές παθήσεις, που σχετίζονται με την εμφάνιση των επώδυνων σημείων (αυχενικά, οσφυαλγίες, τενοντίτιδες, αρθρίτιδες κ.α.) Απλοί τραυματισμοί και καθημερινοί πόνοι μπορεί να γίνουν χρόνιοι, εάν δεν αντιμετωπιστούν σωστά στα αρχικά τους στάδια, με απελευθέρωση της περιτονίας.
 
Ακόμα και πολύ σοβαρές αθλητικές κακώσεις είναι αποτέλεσμα τραυματισμού ενός μυός ο οποίος παρουσίασε κάποια στιγμή μυοπεριτονιακά σημεία πυροδότησης πόνου (trigger points), δε δέχθηκε ποτέ θεραπεία και εξελίχθηκε σε μία μεγαλύτερη κάκωση με τον καιρό, λόγω της ανισορροπίας και της δυσλειτουργίας των μυών και της άρθρωσης. μυοπεριτονιακή απελευθέρωση σε αθλητικές κακώσεις, είναι ένα σημαντικό εργαλείο  καθώς το καθιστά απόλυτα επιτυχή στην πρόληψη και την αντιμετώπιση των μυοσκελετικών παθήσεων.

 

elGreek