Η ηλεκτροθεραπεία είναι η θεραπεία που βασίζεται στον ηλεκτρισμό, μέσω του οποίου κινητοποιούντε ιόντα στο σώμα για θεραπευτικό σκοπό. Μέσω των ηλεκτρόδιων περνάει το ρεύμα στο σώμα και ενεργοποιεί υποδοχείς του νευρικού συστήματος. Είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα μέσα που χρησιμοποιείται από  την Φυσικοθεραπεία. Η χρήση της ηλεκτροθεραπείας έχει ερευνηθεί και έχει γίνει αποδεκτή στον τομέα της αποκατάστασης.

Οι τύποι ρευμάτων που χρησιμοποιούνται στην θεραπεία είναι πολλοί και διάφοροι.  Ανάλογα με το αποτέλεσμα που θέλουμε να επιτύχουμε, χρησιμοποιούμε και διαφορετικό τύπο ρεύματος βασιζόμενοι πάντα στις εξατομικευμένες ανάγκες των ασθενών.

Τα πιο σύνηθες είδη ρευμάτων που εφαρμόζονται είναι τα εξής:

 • Αναλγητικά ρεύματα TENS
 • Φαραδικά ρεύματα
 • Διαδυναμικά ρεύματα
 • Γαλβανικά ρεύματα
 • Παλμικά
 • AMF (αντιφλεγμονώδη και αναλγητική δράση) 
 • Ιοντοφόρεση
 • Διασταυρούμενα ρεύματα
 • MG Biofeedback ( Η βίο-ανατροφοδότηση είναι μια θεραπευτική διαδικασία χρησιμοποιώντας ειδικά ηλεκτρονικά ή ηλεκτρικά μηχανήματα για να μετρήσει και να επεξεργαστεί, πληροφορίες του επανατροφοδοτούμενου ιστού δια μέσω ακουστικών ή οπτικών σημάτων.)

Η ηλεκτροθεραπεία χρησιμοποιείται για:

 • Αντιμετώπιση τοπικού άλγους 
 • Χαλάρωση των μυϊκών σπασμών,
 • Πρόληψη και επιβράδυνση της μυϊκής ατροφίας από μη χρήση του μυϊκού συστήματος ,
 • Αύξηση αιματικής ροής
 • Διαχείριση του χρόνιου πόνου
 • Αντιμετώπιση του οξύ μετεγχειρητικού πόνου
 • Μυϊκή επανεκπαίδευση και αποκατάσταση με τον ηλεκτρικό μυϊκό ερεθισμό (νευρολογικά περιστατικά)
 • Μετεγχειρητικό μυϊκό ερεθισμό για την πρόληψη φλεβικής θρόμβωσης
 • Επούλωση πληγών
 • Εφαρμογή φαρμάκων (ιοντοφόρεση) 
elGreek