Η άσκηση είναι η οποιαδήποτε μορφής σωµατική κίνηση που συνδέεται µε µυϊκή ενεργοποίηση η οποία αυξάνει τις ενεργειακές δαπάνες πάνω από τα επίπεδα ανάπαυσης. Η τακτική σωµατική άσκηση έχει ως αποτέλεσμα το ανθρώπινο σώμα να υφίσταται µορφολογικές και λειτουργικές αλλαγές, οι οποίες µπορούν να προλάβουν ή να καθυστερήσουν την εμφάνιση κάποιων ασθενειών.

Η καθιστική καθημερινότητα, η κακή στάση και η έλλειψη φυσικής κατάστασης αποτελούν τους πιο συχνούς προδιαθεσιακούς παράγοντες μυοσκελετικών δυσλειτουργιών . Ο ρόλος της άσκησης στην διατήρηση του λειτουργικού και βιοτικού επιπέδου του ανθρώπου έχει αναλυθεί και ερευνηθεί εκτενώς τις τελευταίες δεκαετίες. Σήμερα, υπάρχουν επαρκή στοιχεία, που αποδεικνύουν ότι τα άτομα που ασκούνται, μπορούν να έχουν σημαντικά οφέλη για την υγεία τους.

Πολλοί άνθρωποι προβληματίζονται για το πώς μπορούν να γυμναστούν όταν υποφέρουν από συμπτώματα στο μυοσκελετικό σύστημα ή ανησυχούν πως η άσκηση θα τους επαναφέρει συμπτώματα που δεν επιθυμούν.

Η θεραπευτική άσκηση είναι στοχευμένο πρόγραμμα σωματικής άσκησης με σκοπό την βελτίωση του κινητικού ελλείμματος, της μυοσκελετικής λειτουργιάς αλλά και της γενικής φυσικής κατάστασης.

Απευθύνεται κυρίως, αλλά όχι, μόνο σε ανθρώπους που βρίσκονται στο τελικό στάδιο της αποκατάστασης τους έπειτα από κάποιο χειρουργείο, με σκοπό την διατήρηση της λειτουργικότητας του θεραπευτικού αποτελέσματος, καθώς και στον γενικό πληθυσμό με στόχο την πρόληψη και βελτίωση της μυοσκελετικής λειτουργιάς. Η συχνότητα και το είδος της θεραπείας, καθορίζεται από την πρόοδο της αποθεραπείας, που περιλαμβάνει συγκεκριμένα κριτήρια, βασιζόμενα σε υποκειμενικά συμπτώματα και αντικειμενικά ευρήματα. Απαραίτητη προϋπόθεση για ένα επιτυχημένο και σωστό πρόγραμμα θεραπευτικής άσκησης είναι η εμβιομηχανική αξιολόγηση της κίνησης του ασθενή πριν την έναρξη του θεραπευτικού πλάνου ασκήσεων.

Η εμβιομηχανική αξιολόγηση στοχεύει στην μελέτη των μηχανικών παραμέτρων της κίνησης τόσο των μεμονωμένων αρθρώσεων όσο και της αλληλουχίας της κίνησης πολλών αρθρώσεων που οδηγεί στη συνολικότερη σωματική κίνηση. Ουσιαστικά πρόκειται για τον λεπτομερή έλεγχο της κίνησης των μελών του σώματος, συμπεριλαμβανομένων των αρθρικών δομών, των μυών και των νευρικών στοιχείων που περιλαμβάνει. Στόχος της είναι η αναγνώριση λάθος κινητικών προτύπων, μυϊκων ασυμμετρίων, διαταραχή της δυναμικής του νευρικού συστήματος και άλλων παραγόντων που οδηγούν στην εμφάνιση των λεγόμενων ‘συνδρόμων’ μυοσκελετικού πόνου, περιορισμού κίνησης και μείωση της λειτουργικότητας του ατόμου.

Με γνώμονα τις πληροφορίες αυτές από την μελέτη των παραπάνω στοιχείων ο εξειδικευμένος θεραπευτής εκπονεί ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα θεραπευτικής άσκησης  πάνω στο οποίο θα στηριχτεί μια ακολουθία ασκήσεων καθώς και η εξέλιξη τους. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει ένα μεγάλο εύρος ασκήσεων που προέρχονται από το Pilates, το McKenzie, την μέθοδο Mulligan και άλλες μεθόδους, πάντα όμως προσαρμοσμένες από τον θεραπευτή.

elGreek