Με την πρώτη επαφή στο Therapy Point πραγματοποιείται μια Οστεοπαθητική/Φυσιοθεραπευτική εξέταση και θεραπεία. Στην συνέχεια αξιολογείται ο ασθενής για την πορεία του στο είδος και τον αριθμό των συνεδριών που θα εξακολουθήσουν

(Οστεοπαθητική/ Φυσικοθεραπεία).

de_DEGerman